Hoeveel geld kan ik lenen?

Iedere dag krijgen wij de vraag; ‘Hoeveel geld kan ik lenen?’ Klanten willen bijvoorbeeld weten of ze genoeg kunnen lenen om een bepaalde auto te kunnen kopen of de verbouwing van hun woning te kunnen bekostigen. In dit artikel gaan we dieper in op de verschillende onderdelen die bepalen hoeveel geld u kunt lenen.

Verantwoord lenen

In de Wet op het Financieel Toezicht staat dat een krediet of lening niet mag worden verstrekt als dit niet verantwoord is. Dit houdt onder meer in dat een klant in staat moet zijn om de lening af te betalen. Een klant meer krediet verstrekken dan dat hij of zij kan lenen heet overkreditering en is verboden.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op de financiële markt voor geldleningen. Zij controleren of de kredietverstrekking verantwoord is (geweest). En dus of er niet teveel geld aan klanten is geleend. De AFM geeft geen kant en klare berekening voor een maximale lening. Wel hebben zij zich aangesloten bij de normen voor kredietwaardigheid zoals die in de Gedragscode VFN is vastgelegd. Dat betekent dat een kredietgever die zich aan de Gedragscode houdt voldoende aantoont de kredietwaardigheid van de klant te hebben onderzocht.

VFN Gedragscode

De Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN) heeft een gedragscode opgesteld. Deze gedragscode schrijft onder andere voor dat bij kredietverstrekking de basisnorm voor levensonderhoud moet worden gehanteerd zoals deze door de VFN is vastgesteld. De basisnorm is het bedrag dat iedereen minimaal maandelijks nodig heeft om van te leven. Deze basisnorm verschilt per type huishouden. De VFN onderscheidt er 4:

  • Alleenstaand
  • Alleenstaand met kinderen
  • Gehuwd / samenwonend
  • Gehuwd / samenwonend met kinderen

Lasten

Naast de zojuist besproken basisnorm worden ook de vaste lasten berekend. Deze vaste lasten bestaan uit: alimentatie, lasten voor andere leningen en de werkelijke woonlasten. Bij een koopwoning zijn dat de bruto hypotheeklasten vermindert met een door de bank vastgestelde hypotheekrente teruggave. Bij een huurwoning is dat de huurlast vermindert met een eventueel ontvangen huurtoeslag. Bent u inwonend dan rekent de bank 33% van uw netto inkomen als woonlast.

Tot slot houdt de VFN Gedragscode rekening met een extra stuk inkomen dat beschikbaar moet zijn voor levensonderhoud. Naarmate het inkomen stijgt wordt dit stuk groter. De achterliggende gedachte is dat hoe hoger het inkomen is hoe hoger de kosten voor levensonderhoud zijn, vanwege een iets duurdere levensstijl.

Inkomen

Het spreekt voor zich dat iemand over voldoende inkomen moet beschikken om zijn vaste lasten en de lasten voor levensonderhoud te kunnen betalen. Het geld wat eventueel overblijft kan vervolgens besteed worden aan de maandtermijn voor uw lening.

Onder inkomen wordt verstaan: het netto inkomen per kalendermaand. Hierin worden de verschillende toeslagen zoals; zorgtoeslag, vakantiegeld, kinderbijslag, reiskostenvergoedingen, tegemoetkoming schoolkosten en belastingteruggave ziektekosten niet meegenomen. Of een inkomen en voor hoeveel procent een inkomen wordt meegenomen voor het berekenen van de hoogte van de lening verschilt per bank.

De belangrijke spelregel hierbij is dat een inkomen een vast en bestendig karakter moet hebben. Het inkomen moet dus op een zelfde wijze voort blijven bestaan. Hierdoor nemen banken ook overige inkomens zoals; huurinkomsten, overwerk, onregelmatigheids- en ploegentoeslagen, lijfrente- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, provisie en/of een eindejaarsuitkering (deels) mee.

Uw maximale lening berekenen

De belangrijkste onderdelen om een maximale lening te berekenen zijn: de vasten lasten, de lasten voor levensonderhoud en het inkomen. De hoogte van de vaste lasten en de lasten voor levensonderhoud zijn duidelijk te berekenen en worden door banken op dezelfde hoogte bepaald. Welk (deel) van het netto inkomen een bank meeneemt voor de maximale lening berekening kan per bank verschillen.

Lenen.net helpt u dan ook graag te bepalen welk inkomen meegenomen kan worden in de berekening.

Wilt u een indicatie van uw maximaal te lenen bedrag? Klik dan hier

studiotempel op 13 mei 2015 -