Worden mijn overuren meegenomen in de berekening om geld te lenen?

De zomervakantie staat voor de deur. Traditioneel een periode waarin veel mensen overwerken om de uren op te vullen van collega’s die op vakantie zijn. Met overwerken ontvangt u extra geld en ontstaan er geen grote achterstanden op het werk.

Bijna iedere dag krijgen wij de vraag; ‘Nemen jullie inkomen uit overuren ook mee in de berekening voor een lening’? Ik krijg dit geld toch iedere maand op mijn rekening’. In dit artikel gaan we in op deze vraag.

Structureel overwerk

Werkt u een keer over zodat uw collega op vakantie kan? Of werkt u iedere maand over? Zoals bijvoorbeeld een internationaal vrachtwagenchauffeur dat doet. De belangrijkste regel bij het meenemen van overuren is dat het overwerk structureel moet zijn.

Een bank moet zich bij het verstrekken van een lening aan regels houden. Zo moet het verstrekken van een lening verantwoord zijn. Geld verstrekken op basis van een inkomen wat er niet iedere maand is, zoals een keer invallen voor een collega, is te risicovol. Het risico dat u de lening niet kunt betalen zonder deze inkomsten is dan te groot.

Bij overwerk waarvan u met een aantal loonstroken kunt aantonen dat u dit iedere maand ontvangt wordt (een deel) meegenomen in de berekening voor een lening.

Hoeveel overuren worden meegenomen in de berekening?

Hoeveel van uw structurele overuren meegenomen worden in de berekening voor uw lening verschilt per bank of financieringsmaatschappij. Het is banken en financieringsmaatschappijen namelijk toegestaan om hiervoor verschillende voorwaarden te hanteren.

In de meeste gevallen wordt in ieder geval 50% van het inkomen uit overwerk meegerekend. Bij internationaal vrachtwagenchauffeurs is dat zelfs 100%. Het overwerk is in deze gevallen gemaximeerd op 8 overuren per week.

Sinds kort werkt Lenen.net samen met een financieringsmaatschappij die ongeacht het beroep 100% van het inkomen uit overwerk mee wil nemen. Uiteraard mits dit structureel is.

Lenen.net is specialist in overuren

Wilt u exact weten hoeveel van uw inkomen uit overwerk wordt meegenomen in de berekening voor uw lening? Neem dan contact op met Lenen.net. Eén van onze kredietspecialisten helpt u hier graag bij. Op deze wijze weet u zeker dat uw inkomen goed berekend wordt zodat u altijd het juiste leenbedrag tegen de laagst mogelijke rente aangeboden krijgt. Uiteraard doen wij dat geheel gratis en vrijblijvend voor u.

Neem contact op met Lenen.net

Doe een vrijblijvende aanvraag bij Lenen.net

studiotempel op 13 mei 2015 -